Símatími

Mán - þri kl. 10-13

Hafa samband

heimilin@heimilin.is

Á döfinni

Opið bréf til forsætisráðherra um málflutning fyrir hönd ríkisstjórnarinnar í verðtryggingarmálum fyrir EFTA dómstólnum

Stjórn Hagsmunasamtaka heimilanna óskar eftir skýringum frá forsætisráðherra, Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, varðandi afstöðu ríkisstjórnar Íslands í máli nr. E-27/13 sem nú er fyrir EFTA dómstólnum, þar sem tekist er á um hvort framkvæmd verðtryggingar samrýmist EES-tilskipunum. Í afstöðu sinni til málsins leggur ríkisstjórnin til að EFTA dómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu að framkvæmd verðtryggingar samrýmist EES-tilskipunum. Einnig segir í greinargerðinni að verðtrygging gegni lykilhlutverki í íslensku efnahagslífi og skuli því gert ráð fyrir því að neytendur hér á landi skilji grundvallarþætti verðtryggðra lána. Þá lýsir ríkisstjórnin áhyggjum sínum af efnahagsáhrifum þess ef framkvæmd verðtryggingar reynist ekki samrýmast evrópskum tilskipunum sem innleiddar hafa verið í íslensk lög, einkum ef slík niðurstaða leiði af sér afturvirkar endurgreiðslur til neytenda.

Hagsmunasamtök heimilanna furða sig á þessum málflutningi fyrir hönd ríkisstjórnarinnar, einkum í ljósi þeirra yfirlýsinga og loforða sem Framsóknarflokkurinn gaf frá sér fyrir síðustu alþingiskosningar um afnám verðtryggingar. Þá ættu hvorki EFTA dómstóllinn né íslenskir dómstólar að taka mið af þeirri óskhyggju ríkisstjórnarinnar að íslenskir neytendur skilji grundvallarþætti verðtryggðra lána, enda ekkert getið um það í evrópskum tilskipunum sem leidd hafa verið í íslensku lög að almennir neytendur skuli hafa skilning á þeim gríðarlega flóknu afleiðusamningum sem verðtryggðir lánasamningar í raun og veru eru. Einnig hlýtur það að teljast grafalvarlegt mál ef ríkisstjórnin hefur af því áhyggjur að neytendur fái greiddar til baka verðbætur sem ranglega hafa verið af þeim teknar, komist dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að framkvæmd verðtryggingar gangi gegn evrópskum tilskipunum um neytendavernd. Það eru afar sérkennileg skilaboð frá ríkisstjórn Íslands til EFTA dómstólsins að hann skuli haga áliti sínu neytendum í óhag til þess að forðast meint neikvæð áhrif á íslenskt efnahagslíf, enda geta niðurstöður dómstóla einmitt haft slíkar afleiðingar fyrir einstök aðildarríki í einhverjum tilfellum.

Hagsmunasamtök heimilanna óska því eftir svörum frá forsætisráðherra um það hvort sú afstaða sem málflytjendur setja fram endurspegli raunverulega afstöðu ríkisstjórnarinnar, og ekki síður Framsóknarflokksins, til þeirra ágreiningsefna er varða framkvæmd verðtryggðra lánveitinga til neytenda sem nú eru til úrlausnar fyrir EFTA dómstólnum.

Einnig vilja samtökin vekja athygli á því að tilgangur þess að ríkisstjórn aðildarríkis eigi aðild að máli sem þessu lýtur fyrst og fremst að hlutverki þess við framkvæmd EES-reglna og ætti aðkoma stjórnvalda því aðallega að snúast um að sjá til þess að niðurstöðu EFTA-dómsins verði í reynd fylgt hér á landi. Með afstöðu sinni tekur ríkisstjórnin hins vegar greinilega afstöðu með þeirri lánastofnun sem í hlut á, enda er íslenska ríkið alls ekki hlutlaus aðili í þessu máli þar sem það er aðaleigandi Landsbankans. Hér er því raunverulega um að ræða málsvörn fyrir stefnda í málinu, og hagmunaárekstur. Slík framganga í máli sem þessu fyrir erlendum dómstóli er ríkisstjórn Íslands ekki til sóma. Jafnframt er sú hætta fyrir hendi að íslenska ríkið geti talist bera ábyrgð á að hafa staðið rangt að innleiðingu á EES-reglum.

Loks er rétt að benda á að þann 27. febrúar sl. kvað Neytendastofa upp ákvörðun nr. 8/2014, um að sú háttsemi að undanskilja áhrif verðtryggingar frá útreikningi lánskostnaðar bryti gegn lögum um neytendalán. Það skýtur því skökku við að málflytjendur hafi haldið hinu gagnstæða fram fyrir hönd ríkisstjórnar Íslands í máli fyrir EFTA-dómstólnum, og vekur upp spurningar um hvort þeim sé ekki kunnugt um að slík ákvörðun liggi nú þegar fyrir hjá þar til bæru stjórnvaldi hér á landi. Eða hafi jafnvel talið sér fært að líta framhjá þeirri ákvörðun?

Stjórn Hagsmunasamtaka heimilanna


© Hannað af Filmís 

Hagsmunasamtök heimilanna voru stofnuð 15. janúar 2009 og eru frjáls og óháð hagsmunasamtök á neytendasviði, til varnar og hagsbóta fyrir heimilin í landinu.

Orð frá formanni

CEO 

Orð frá formanni Varlega áætlað hafa 15.000 fjölskyldur, 45.000 einstaklingar misst heimili sín frá hruni. Enginn hefur svarað fyrir það, hvað þá axlað á því ábyrgð. 

Þegar 15% þjóðarinnar missa heimili sín, gætir áhrifanna víða. Við sjáum þau í ástandinu á leigumarkaði og við sjáum þau líka í auknum kvíða meðal ungmenna og kulnun hjá þeim sem eldri eru.

Þegar fólk er svipt heimilum sínum glatar það öryggi sínu sínu og fótfestu. Þegar við bætist magnvana reiði og örvænting vegna óréttlætisins sem það stendur frammi fyrir ásamt hjálpar- og varnaleysinu sem það upplifir þegar heimilinu er hreinlega stolið af því, er ekki nema von að eitthvað láti undan.

Spillingin í þjóðfélaginu er djúp og hún á sér margar hliðar. Hún birtist ekki bara í háu húsnæðisverði og skelfilegum leigumarkaði eða háum vöxtum og verðtryggingu, hún birtist ekki bara í því hvernig lífeyrissjóðirnir misfara með fé okkar allra eða í „krónu á móti krónu“ skerðingu, hún birtist ekki bara í lágum launum verkafólks á meðan sjálftökufólk af ýmsum toga skammtar sjálfu sér milljónir, hún birtist ekki bara í spilltum dómstólum sem gæta hagsmuna „hinna sterku“ í dómum sínum eða í því hvernig lög- og stjórnaskrárvarin réttindi hafa verið brotin á neytendum frá hruni með skelfilegum afleiðingum.

Nei, hún birtist í þessu öllu og meiru til. Spillingin er djúp og teygir anga sína víða. Hana þarf að rífa upp með rótum til að hægt sé að byggja upp nýtt og betra þjóðfélag.

Fyrsta skrefið væri að að afnema verðtryggingu á lánum heimilanna! Öðruvísi er ekki hægt að skapa eðlilegan húsnæðismarkað eða stöðva sjálftöku fjármálastofnanna á tekjum fólks.

En til að takast á við ræturnar þarf að fara fram rannsókn á aðgerðum stjórnvalda eftir hrun. Jú það var líka spilling fyrir hrun, en þá urðu ákveðin vatnaskil og það var þá sem meðvituð ákvörðun var tekin um að fórna heimilum landsins fyrir bankana.

15.000 heimili eiga skilið að fá svör og uppreist æru.

Við biðjum ykkur um að styðja kröfuna um Rannsóknarskýrslu heimilanna!

Ásthildur Lóa Þórsdóttir
Formaður HH

Fylgstu með á samfélagsmiðlum