Símatími

Mán - þri kl. 10-13

Hafa samband

heimilin@heimilin.is

Á döfinni

Áskorun og áminning til nýrrar ríkisstjórnar frá HH

Um leið og stjórn Hagsmunasamtaka heimilanna (HH) óskar þingmönnum og nýrri ríkisstjórn til hamingju með kosningarnar, sem snérust að mestu um baráttumál HH frá upphafi kosningarbaráttunnar, þá er mikilvægt að minna á tvö brýn mál sem þola enga bið og þurfa að klárast á sumarþinginu.

Lesa áfram...

Ný stjórn HH skiptir með sér verkum.

Ný stjórn HH sem kosin var á aðalfundinum 15. maí síðastliðinn hefur nú skipt með sér verkum. Það var gert á stjórnarfundi í gær, sem var annar fundur nýrrar stjórnar en fundir eru haldnir vikulega.

Vilhjálmur Bjarnson var kosinn formaður stjórnar, Pálmey Gísladóttir varaformaður, Gunnar Magnússon ritari og Guðrún Harðardóttir gjaldkeri. Meðstjórnendur eru Páll Böðvar Valgeirsson, Bjarni Bergmann og Róbert Bender. Varamenn í stjórn eru: Una Eyrún Ragnarsdóttir, Sigrún Jóna Sigurðardóttir, Þórarinn Einarsson, Sigrún Viðarsdóttir, Guðrún Indriðadóttir, Sigrún Birna Jakobsdóttir og Kristján Þorsteinsson.

 

 

Lesa áfram...

Opið bréf til sveitarstjórna um stöðvun á nauðungarsölum

Öllum sveitarstjórnum á landsvísu hefur verið sent svohljóðandi opið bréf auk þess sem afrit þess hafa jafnframt verið send til sambands íslenskra sveitarfélaga og landshlutasamtaka, ásamt nýskipuðum ráðherrum félagsmála, Eygló Harðardóttur, og innanríkismála, Hönnu Birnu Kristjánsdóttur:

Lesa áfram...

Neytendavernd og nauðungarsölur - íslensk þýðing Evrópudóms

Hagsmunasamtök heimilanna hafa látið gera löggilda íslenska þýðingu á dómi Evrópudómstólsins í máli nr. C-415/11 er varðar neytendavernd við nauðungarsölur og aðrar fullnustugerðir. Dómurinn byggist að stærstum hluta á tilskipun 93/13/EBE um óréttmæta skilmála í neytendasamningum, sem hefur verið innleidd í íslenskan rétt með reglum sem skráðar voru í undirliði 36. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga (samningalög) samkvæmt lögum nr. 14/1995.

Lesa áfram...

Ályktun aðalfundar 2013 um sveitarstjórnir og nauðungarsölur

Aðalfundur Hagsmunasamtaka heimilanna 15. maí 2013, skorar á sveitarstjórnir á landsvísu að stemma stigu við nauðungarsölum sýslumanna og öðrum fullnustugerðum gagnvart íbúum sveitarfélaga sinna, í ljósi þess vafa sem uppi er um lögmæti slíkra gerða á grundvelli fjárkrafna sem vafi leikur á um eða samningsákvæða sem að öllum líkindum eru óréttmæt og þar af leiðandi líklega ólögleg. Einkum og sér í lagi er átt við ákvæði sem kveða á um beina nauðungarsölu án undangengis dómsúrskurðar, en slíkt gengur í berhögg við reglur evrópska efnahagssvæðisins um neytendavernd sem fela í sér ótvíræða skyldu dómstóla og úrskurðaraðila að gæta sérstaklega að neytendarétti varðandi lánssamninga.

Starfsmenn sveitarfélaga eru jafnframt hvattir til þess að gæta hófs í kröfulýsingum á hendur einstaklingum og fjölskyldum vegna vangoldinna opinberra gjalda, í tengslum við nauðungarsölur að frumkvæði fjármálafyrirtækja. Loks er athygli sveitarstjórna vakin á þeim möguleika að stemma stigu við heimilisleysi í sveitarfélaginu með ákvörðun talsvert hærri fasteinagjalda fyrir íbúðarhúsnæði sem lögaðilar hafa eignast í kjölfar nauðungarsölu án undangengins dómsúrskurðar, gjaldþrots eða útburðar. Slík gjöld gætu nýst til þess að standa straum af nauðsynlegri velferðarþjónustu sem sveitarfélaginu er skylt að veita fjölskyldum sem orðið hafa heimilislausar vegna óréttmætra fjármálagjörninga

Lesa áfram...

Ný stjórn kosin á aðalfundi HH

Ný stjórn var kosin á aðalfundi HH í gærkvöldi, miðvikudaginn 15. maí sem haldinn var í sal Stýrimannaskólans við Háteigsveg. Stjórn samanstendur af sjö aðalmönnum og sjö varamönnum.

Aðalstjórn skipa: Páll Böðvar Valgeirsson, Pálmey Gísladóttir, Guðrún Harðardóttir, Gunnar Magnússon, Vilhjálmur Bjarnason, Bjarni Bergmann og Róbert Bender.

Lesa áfram...

Milligöngumaður en ekki raunverulegur “umboðsmaður” skuldara

Hagsmunasamtökum heimilanna (HH) hafa borist þau svör frá velferðarráðuneyti að reglugerð sú sem skylt er setja samkvæmt lögum um greiðsluaðlögun einstaklinga (nr. 101/2010) sé ekki til.

  1. gr. Reglugerð um greiðsluaðlögun einstaklinga.

Ráðherra setur að fenginni umsögn umboðsmanns skuldara reglugerð um greiðsluaðlögun einstaklinga þar sem m.a. skal kveða á um starfsemi umsjónarmanna og samræmda framkvæmd greiðsluaðlögunar.

Lesa áfram...

Aðalfundur HH miðvikudaginn 15. maí 2013: Dagskrá og fundargögn

Aðalfundur Hagsmunasamtaka heimilanna verður haldinn næstkomandi miðvikudag 15. maí kl. 20-22 í sal Stýrimannaskólans við Háteigsveg.

Dagskrá

  1. Skipun fundarstjóra, ritara, og fundarsetning
  2. Skýrsla stjórnar (byggð á annál): Ólafur Garðarsson, formaður stjórnar
  3. Reikningar samtakanna: Gunnar Magnússon, gjaldkeri stjórnar
  4. Tillaga stjórnar að breytingu félagsgjalda
  5. Tillögur að breytingum á samþykktum
  6. Kosning sjö manna stjórnar (framboð)
  7. Kosning sjö varamanna í stjórn
  8. Kosning skoðunarmanna
  9. Önnur mál

Framboðsfrestur er til 15. maí kl. 20:00 á fundarstað.

Ársskýrsla Hagsmunasamtaka heimilanna 2012-2013

Lesa áfram...

Frambjóðendur til stjórnar 2013

Framboð til aðalstjórnar

Bjarni Bergmann

Guðrún Harðardóttir

Gunnar Magnússon    

Kristján Þorsteinsson

Þórarinn Einarsson

 

Framboð til varastjórnar

Björk Sigurgeirsdóttir 

Jón Tryggvi Sveinsson 

Sigrún Jóna Sigurðardóttir

Una Eyrún Ragnarsdóttir

Sigrún Viðarsdóttir

Lesa áfram...

Áskorun til Fjármálaeftirlitsins

Hagsmunasamtök heimilanna hafa kannað úrtak endurútreikninga áður gegnistryggðra lána frá lánastofnunum og fyrirtækjum í slitameðferð. Ljóst er að endurútreikningar eru rangir í meirihluta tilfella þar eð brotið er á rétti skuldarans til seðlabankavaxta af ofgreiddum afborgunum. Munað getur töluverðum upphæðum ef ofgreiðslur áttu sér stað yfir langt tímabil. Skuldarinn á rétt á svokölluðum seðlabankavöxtum af þeirri fjárhæð sem var umfram réttmæta afborgun frá þeim degi sem ofgreiðsla fór fram. Ekki er ásættanlegt að draga endurgreiðsluna einungis frá höfuðstól þar sem skuldarinn er þá hlunnfarinn um mismun á milli þeirra vaxta er greiddir voru af láninu og seðlabankavaxta sem falla eiga í hlut lántaka. Fjármálafyrirtæki eru hér með áminnt um að þau lög sem gilda um þennan hluta endurútreikninganna, eru einkum lög um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001 en þar segir:

Lesa áfram...
Subscribe to this RSS feed

© Hannað af Filmís 

Hagsmunasamtök heimilanna voru stofnuð 15. janúar 2009 og eru frjáls og óháð hagsmunasamtök á neytendasviði, til varnar og hagsbóta fyrir heimilin í landinu.

Orð frá formanni

CEO 

Orð frá formanni Varlega áætlað hafa 15.000 fjölskyldur, 45.000 einstaklingar misst heimili sín frá hruni. Enginn hefur svarað fyrir það, hvað þá axlað á því ábyrgð. 

Þegar 15% þjóðarinnar missa heimili sín, gætir áhrifanna víða. Við sjáum þau í ástandinu á leigumarkaði og við sjáum þau líka í auknum kvíða meðal ungmenna og kulnun hjá þeim sem eldri eru.

Þegar fólk er svipt heimilum sínum glatar það öryggi sínu sínu og fótfestu. Þegar við bætist magnvana reiði og örvænting vegna óréttlætisins sem það stendur frammi fyrir ásamt hjálpar- og varnaleysinu sem það upplifir þegar heimilinu er hreinlega stolið af því, er ekki nema von að eitthvað láti undan.

Spillingin í þjóðfélaginu er djúp og hún á sér margar hliðar. Hún birtist ekki bara í háu húsnæðisverði og skelfilegum leigumarkaði eða háum vöxtum og verðtryggingu, hún birtist ekki bara í því hvernig lífeyrissjóðirnir misfara með fé okkar allra eða í „krónu á móti krónu“ skerðingu, hún birtist ekki bara í lágum launum verkafólks á meðan sjálftökufólk af ýmsum toga skammtar sjálfu sér milljónir, hún birtist ekki bara í spilltum dómstólum sem gæta hagsmuna „hinna sterku“ í dómum sínum eða í því hvernig lög- og stjórnaskrárvarin réttindi hafa verið brotin á neytendum frá hruni með skelfilegum afleiðingum.

Nei, hún birtist í þessu öllu og meiru til. Spillingin er djúp og teygir anga sína víða. Hana þarf að rífa upp með rótum til að hægt sé að byggja upp nýtt og betra þjóðfélag.

Fyrsta skrefið væri að að afnema verðtryggingu á lánum heimilanna! Öðruvísi er ekki hægt að skapa eðlilegan húsnæðismarkað eða stöðva sjálftöku fjármálastofnanna á tekjum fólks.

En til að takast á við ræturnar þarf að fara fram rannsókn á aðgerðum stjórnvalda eftir hrun. Jú það var líka spilling fyrir hrun, en þá urðu ákveðin vatnaskil og það var þá sem meðvituð ákvörðun var tekin um að fórna heimilum landsins fyrir bankana.

15.000 heimili eiga skilið að fá svör og uppreist æru.

Við biðjum ykkur um að styðja kröfuna um Rannsóknarskýrslu heimilanna!

Ásthildur Lóa Þórsdóttir
Formaður HH

Fylgstu með á samfélagsmiðlum